Toppers XII

2023-24
 • Mansi Mishra

  96.6%

 • Sugam Mittal

  95.4%

 • Muskan

  95.2%

 • Shweta Singh

  95%

 • Shreya Kandari

  94%

 • Janvi Juneja

  93.8%

 • Vedant Kalkal

  93.2%

 • Priyank Srivastava

  92.8%

 • Harshit Soni

  91.8%

 • Amisha Dewal

  90.4%

 • Nancy Singh

  90.2%

2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012