Toppers XII

2021-22
 • Simar Juneja

  97.6%

 • Harsh Gupta

  95.6%

 • Ayush Das

  95.2%

 • Jasra Mirza

  95%

 • Sparsh Sharma

  95%

 • Yashika Thapliyal

  95%

 • Shreshth Sharma

  94%

 • Vijay Laxmi Jain

  93.8%

 • Priya Singh

  93.4%

 • Mayank Joshi

  93.2%

 • Aafreen Khan

  92.6%

 • Piyush Verma

  92%

 • Priyanshu Srivastava

  91%

 • Robin Singh

  90.4%

 • Abhay Chaudhary

  90.2%

 • Rajan Arora

  90%

2020-21
2019-20
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
Enter School Code
‘CPSRDR’