Toppers X

2022-2023
 • Gauri Gagneja

  98.2%

 • Kanishka Maurya

  97.2%

 • Mahak Arya

  96.6%

 • Vaibhav Mishra

  96.4%

 • Atharwa Sharma

  96.2%

 • Mahera Khanam

  95%

 • Sachin Singh

  94.8%

 • Sanskriti Dubey

  94.6%

 • Pragun Khanna

  94%

 • Ayush Chandola

  93.6%

 • Krish Singh

  92.8%

 • Anurag Arora

  92.6%

 • Pranjali Mishra

  92.6%

 • Parisha Sirohi

  92.4%

 • Naman Singh

  92.2%

 • Abhi Kumar

  92%

 • Diya Tiwari

  91.8%

 • Priyanka Pawar

  91.6%

 • Shifa Angel Singh

  91.2%

 • Misba Ansari

  90%

 • Jay Khurana

  90%

2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012