Toppers X

2021-22
 • Nancy Singh

  97.6%

 • Harshit Soni

  97.4%

 • Vedant Kalkal

  97.2%

 • Shreya Kandari

  96.8%

 • Sugam Mittal

  96.4%

 • Mansi Mishra

  95.6%

 • Aviral Verma

  95.2%

 • Palak Juneja

  95.2%

 • Vaibhav Pargai

  95.2%

 • Janvi Juneja

  94.6%

 • Ayush Kumar Rao

  94.4%

 • Vanshika Agarwal

  93.8%

 • Mahi Baranwal

  93.6%

 • Prabhav Chaubey

  93.2%

 • Krishna Shah

  93.2%

 • Najim Khan

  92.6%

 • Rashmi Kushwaha

  91.6%

 • Ishika Taneja

  91.4%

 • Priyank Srivastava

  91.4%

 • Jatin Singh Bhandari

  91.2%

 • Kritik Pandey

  91.2%

 • Shivam Jha

  90.8%

 • Prakriti Mourya

  90.6%

2020-21
Enter School Code
‘CPSRDR’