100 % Attendance Awardees
2016-2017
100 % Attendance Classes PNC to UKG
S. No. Class Student’s Name %
1 NUR-A Monika 100%
2 LKG-A Dhruv Agarwal 100%
3 UKG-A Bhavna Jha 100%
4 UKG-B Madiha Khanam 100%

100 % Attendance Classes 1 to 11
S. No. Class Student’s Name %
1 1-B Farman Ali Ansari 100%
2 2-B Mohd. Bilal 100%
3 2-C Aditya Sharma 100%
4 3-A Manas Singh 100%
5 3-B Divyansh Saini 100%
6 4-A Ayush Sharma 100%
7 4-A Kushagra Bhardwaj 100%
8 4-B Jaspreet Singh 100%
9 4-B Ayan Khan 100%
10 4-B Diya Tiwari 100%
11 4-B Mahera Khanam 100%
12 5-B Riyan Ali 100%
13 5-B Nancy Singh 100%
14 5-B Sanya Mansoori 100%
15 5-B Shreya Kandari 100%
16 5-B Subi Naaz 100%
17 5-B Ishika Taneja 100%
18 6-A Aleena Khan 100%
19 6-A Rushiba Khan 100%
20 6-A Sruti Panigrahi 100%
21 6-B Aayush Pal 100%
22 6-B Neeraj Singh Bisht 100%
23 6-B Asna Khan 100%
24 6-B Jyoti 100%
25 6-B Neha Singh 100%
26 6-B Shalini Mehar 100%
27 7-A Parth Joshi 100%
28 7-A Yashika Thapliyal 100%
29 7-B Ameen Khan 100%
30 7-B Sana Ansari 100%
31 7-B Divya Chawla 100%
32 8-A Alok Gangwar 100%
33 8-B Karan Narang 100%
34 8-B Kunal Gupta 100%
35 9-B Ojas Kandpal 100%
36 9-B Anubhav Dixit 100%
37 10-A Tushar Kumar 100%
38 10-A Anuj Singh Bisht 100%
39 10-B Naincy Khurana 100%
40 10-B Pragya Saini 100%
41 10-B Arjun Narang 100%
42 10-B Vinay Kumar Sharma 100%
43 11-B Akash Chawla 100%
44 11-B Sagar Arora 100%
45 11-B Ankit Jaiswal 100%
46 11-B Ravneet Kaur 100%